Cursusaanbod

Wilt u op de hoogte blijven van de cursussen die Peutz Academy verzorgt, meld u dan aan voor de Peutz Actueel.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Peutz verzorgt naast onderstaande cursussen ook incompany cursussen. Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met zoetermeer [at] peutz.nl.

Peutz Academy organiseert de volgende cursussen.


€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet zijn relevante wijzigingen op het gebied van de ruimtelijke ordening doorgevoerd. Uiteindelijk zullen met de verwachte komst van de Omgevingswet in 2019 de diverse regels voor ruimtelijke projecten worden samengevoegd. In de cursus wordt ingegaan op de instrumenten die een rol kunnen spelen bij planologische procedures voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningbouw of bedrijvigheid. Inzicht wordt gegeven in het begrip "goede ruimtelijke ordening" en de rol die milieu hierbij speelt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om plannen en projecten mogelijk te maken. De cursus biedt die informatie die nodig is bij het opstellen of het kritisch beoordelen van ruimtelijke plannen.

Peutz organiseert, in samenwerking met de NEN, de cursus 'Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'.

Onze Peutz-collega's, mevrouw ir. A.J. Pikaar en mevrouw D. Mooij MSc, verzorgen deze cursus.

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Mijntje Pikaar, tel. 079 347 03 20, per e-mail m.pikaar [at] peutz.nl