Ruimtelijke ordening

Als u wilt gaan bouwen, krijgt u te maken met ruimtelijke ordening, regelgeving en procedures. En bij alle ruimtelijke ontwikkelingen speelt het milieu een belangrijke rol. De adviseurs van Peutz helpen u om uw project van de grond te krijgen.

Wat doen wij?

Peutz heeft veel kennis en ervaring als het gaat om de milieutechnische en procedurele ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplanwijzigingen. We werken daarbij al jaren intensief samen met projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven en gemeenten. Samen met u maken wij initiatieven mogelijk die niet in het bestemmingsplan passen, door het verzorgen van:

 • een nieuw digitaal bestemmingsplan of postzegelplan (conform de RO standaarden 2012);
 • een ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan;
 • het uitvoeren van vrijwel alle van de volgende (milieu)technische onderzoeken die een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ordening:
  • bezonning/schaduwwerking;
  • bodem;
  • externe veiligheid;
  • geluid en trillingen;
  • geur en
  • luchtkwaliteit;
  • milieueffectrapportage (m.e.r.);
  • verkeer;
  • water(toets);
  • windhinder;
  • archeologie;
  • ecologie (flora- en fauna);
  • explosieven;
  • planschade.

Doordat wij de meeste technische onderzoeken zelf uitvoeren dan wel de uitvoer daarvan coördineren is daarmee uw gehele project in goede handen Door deze wijze van werken is ook de afstemming van de onderzoeken op het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing gewaarborgd

Cursussen: We geven cursussen op het gebied van ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld over 'ruimtelijke ordening en milieu' en 'externe veiligheid in de ruimtelijke ordening'.
Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.