Dagcursus Installatiegeluid

Prijs
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In de cursus worden van de diverse voorkomende installaties de geluidproducties besproken. Tevens wordt ingegaan op de situering van technische ruimten en de lay-out van luchtkanaalsystemen, alsmede de geluiddemping hierin. Voorts wordt ingegaan op installatietechnische aspecten welke van belang zijn uit oogpunt van het bereiken van een voldoende geluidisolatie tussen verblijfsruimten (kantoren, vergaderruimten, patiëntenkamers e.d.). Gedacht kan hierbij bijvoorbeeld worden aan het beperken van geluidoverdracht via luchtkanalen (overspraak).

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren/exploiteren van gebouwen met installaties. De cursus is derhalve bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij projectontwikkelaars, architectenbureaus, installatie adviesbureaus, overheidsinstanties, installateurs, aannemersbedrijven, woningbouwcoöperaties en aanverwante bedrijven/instellingen.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door de Peutz-afdeling installatieakoestiek en gegeven door de heren ing. J.H.N. Buijs (cursusleider) en ir. G.J. van der Putten.

Dagprogramma

08.30 uur Ontvangst met koffie en thee

09.00 uur

 • Inleiding
 • Geluideisen/streefwaarden geluidniveaus (Bouwbesluit 2012/GIW eisen)
 • Geluidgrenswaarden Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)
 • Geluidisolatie constructies

10.15 uur Pauze

10.30 uur

 • Centrale installaties
 • Situering technische ruimten
 • Geluidproductie verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, liften, demping in ventilatiesystemen

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur

 • Decentrale installaties
 • Voorbeelden installatiesystemen
 • Geluidproductie gevelunits, Inductie-units, fancoilunits, WTW-units/LBK’s boven verlaagde plafonds, warmtepompen, afzuigboxen e.d.

15.30 uur Pauze

15.45 uur

 • Geluidisolatie kanalen, overspraak
 • Bouwkundige en installatietechnische oplossingen

16.30 uur Vragenronde, discussie en afsluiting

16.45 uur Hapje en drankje

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 525,- (excl. BTW) inclusief cursusmateriaal, koffie en thee en lunch.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan door invulling van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Jan Buijs, tel. 079-347 03 28, per e-mail j.buijs [at] peutz.nl

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.

Gebruikte afkortingen

 • RGD Rijks Gebouwen Dienst
 • WKK Warmte Kracht Koppeling
 • WKO Warmte Koude Opslag
 • WTW Warmte Terug Winning