Luchtkwaliteit en depositie 2017

Prijs
€ 525,00 (ex btw)
Locatie
Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer

Cursusprogramma

Peutz zal u in een dagcursus voorzien van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en depositie met de gevolgen en mogelijkheden van de actuele en komende regelgeving (Wabo, Wro, Wet natuurbescherming, Omgevingswet) voor diverse partijen (overheden, projectontwikkelaars, bedrijven). De beschikbare onderzoeksmethoden passeren de revue van eenvoudige rekenmodellen tot meer complex onderzoek middels de windtunnel.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening bij de overheid, bij de bouwplanontwikkeling betrokken partijen en degenen die anderszins beroepsmatig met luchtkwaliteit en depositie in aanraking kunnen komen (juristen, milieucoördinatoren). De groepsgrootte wordt bewust beperkt gehouden om voldoende ruimte voor vragen en discussie te bieden.

Docenten

De cursus wordt gegeven door adviseurs van Peutz inzake luchtkwaliteit en depositie, de heer ir. P.P.A. Vugt (Paul) en de heer drs. ing. J.V. Harbers (Jasper).

Dagprogramma

09:00 – 09:30 uur: Ontvangst met koffie en thee

09:30: 

  • Algemene inleiding luchtkwaliteit en depositie (introductie basisbegrippen enzovoort)
  • Wettelijke kaders luchtkwaliteit en depositie (Wabo, Wro en Wet natuurbescherming) met aandachtspunten, tips, valkuilen enzovoort
  • Jurisprudentie
  • Toekomstige ontwikkelingen (Omgevingswet)

12:30: Lunchpauze

13:30:

  • Werking, toepassingsgebieden en randvoorwaarden van de beschikbare onderzoeksmethodieken inzake luchtkwaliteiten en depositie: standaardrekenmethoden 1, 2 en 3, van eenvoudige methodieken tot meer complexe methoden (windtunnel). Het rekenmodel AERIUS als onderdeel van het PAS komt ook aan bod.

 15:45: Vragen, discussie en afsluiting

16:15: Hapje en drankje

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 525,-- (excl. B.T.W.) inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan door invulling van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Paul van Vugt (079-347 03 47) of Jasper Harbers (024-357 07 07).

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.