Studiemiddag Bouwlawaai

Prijs
€ 295,00 (ex btw)

Cursusprogramma

In een praktische studiemiddag worden de belangrijkste gevolgen van artikel 8.3 uit Bouwbesluit 2012 en de Circulaire Bouwlawaai 2010 behandeld voor de praktijk. Dit wordt gedaan aan de hand van presentaties en de behandeling van enkele cases. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van bouwbedrijven en gemeenten en eenieder die met bouwlawaai te maken heeft.
Sinds 1 april 2012 is in het Bouwbesluit een normstelling opgenomen voor het geluid als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden. Daarnaast zijn sinds 1 april 2014 enkele voorschriften ten aanzien van bouwlawaai gewijzigd. De geluidnormen ten aanzien van bouwlawaai zijn hiermee verankerd in landelijke wetgeving. De betreffende geluideis(en) zijn afgeleid uit de Circulaire Bouwlawaai 2010, die de circulaire uit 1991 verving. De Circulaire Bouwlawaai 2010 zal voor bepaalde situaties nog toegepast kunnen worden. Het beoordelingskader voor bouwlawaai is de laatste jaren dus flink gewijzigd. Wat betekent dit voor de mogelijkheden in de bouwpraktijk en het gemeentelijke beleid op het gebied van bouwlawaai?

Dagprogramma

De volgende onderwerpen komen tijdens de studiemiddag aan de orde:
 

1.  Juridische aspecten

 • Juridisch kader bouwlawaai
 • Waarom een nieuwe beoordelingskader
 • Het nieuwe beoordelingskader voor geluid (grenswaarde en blootstellingsdagen)
 • Hoe om te gaan met werkzaamheden in de avond/nacht en het weekend?
 • Ontheffingsmogelijkheden en voorwaarden
 • Bouwbesluit 2012 inclusief wijzigingen per 1 april 2014 – Circulaire bouwlawaai 2010


2.  Gevolgen Circulaire bouwlawaai 2010 en het Bouwbesluit voor de gemeentelijke praktijk

 • Aanpassen gemeentelijke verordening
 • Beleidsnota bouwlawaai: voorbeelden uit de praktijk
 • Toezicht en handhaving


3.  Akoestisch-technische consequenties/praktijkvoorbeelden

 • Akoestische aspecten
 • Wat zijn de verschillen uit akoestisch oogpunt met het eerdere beoordelingskader voor Bouwlawaai?
 • Kengetallen voor geluidproductie
 • Funderingstechnieken (heien, intrillen e.d.)
 • Gevolgen voor algemene bouwwerkzaamheden
 • Case bouwput
 • Rekenvoorbeelden voor funderingswerkzaamheden en ruwbouwwerkzaamheden
 • Inpasbaarheid van activiteiten binnen het oude en de nieuwe beoordelingskader
 • (On)mogelijkheden in de routing van het bouwproces
 • Te treffen akoestische maatregelen en de gevolgen voor het bouwproces
 • Rekenopdracht waarmee eenvoudige berekeningen worden aangeleerd


4. Discussie en afsluiting – borrel

De middagcursus duurt van 13:00 uur tot 17:00 uur met een pauze van 15:00 uur tot 15:15 uur.

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 295,- (excl. BTW) inclusief cursusmateriaal, koffie en thee.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan door invulling van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met de heer Eugène de Beer of Wim van der Maarl, tel 079 - 347 03 47, per e-mail e.debeer [at] peutz.nl of w.vandermaarl [at] peutz.nl 

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.