Collega Robbert-Jan Dikken wint B.J. Max prijs 2022 in categorie 'Jong talent'

14-11-2022

Tijdens de TVVL Techniekdag op 9 november reikte TVVL de B.J. Max Prijs uit aan 2 personen die op toegankelijke wijze een studie of onderzoek hebben gepubliceerd. Dit jaar ging de onderscheiding in de categorie bewezen expert naar Wouter van Marken Lichtenbelt en in de categorie jong talent naar Robbert-Jan Dikken. Zij ontvingen de onderscheiding uit handen van Lada Hensen Centnerová.

Categorie Jong Talent

Dr. Ir. R.J. Dikken heeft de categorie jong talent gewonnen met zijn onderzoek naar praktische toepassingsmogelijkheden van Machine Learning en kunstmatige intelligentie in installaties en bouwfysica. Na een bachelor en master in toegepaste natuurkunde besloot hij te promoveren in Computational Material Sciences op het proefschrift Friction and Plasticity of micro- en nanoscale metal contacts. Sinds 2017 werkt hij fulltime bij Peutz en is hij verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe discipline voor de integrale benadering van artificiële intelligentie, machine learning, data science, fysische modellen en geavanceerde meetmethodes. Hij werkt mee aan verschillende projecten, onder andere de Brains for Buildings TKI project
 

Wat Robbert-Jan daarover zegtRobbert-Jan Dikken wint BJ Max prijs

"Wat het onderzoek uniek maakt is dat ik vrij vroeg de potentie zag van de verschillende toepassingen van artificial intelligence en machine learning binnen o.a. bouwfysica en het installatiedomein. De potentie voor het verbeteren van energie-efficiëntie en energie-flexibiliteit van gebouwen is bijvoorbeeld gigantisch. Daar komt nog bij dat we ons binnen Peutz richten op AI-oplossingen vanuit een fysisch perspectief, wat enerzijds de AI beter te interpreteren maakt, en anderzijds de mogelijkheid biedt om AI te koppelen met fysische simulaties, waardoor gaten in “real-world”-data opgevuld kunnen worden. Het mooie van AI en ML is het abstracte en conceptuele karakter, wat kruisbestuivingen tussen toepassingen in verschillende fysische disciplines mogelijk maakt."

 

 

 

 

 

B.J. Max prijs

B.J. Max prijsIn 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks tijdens een bijeenkomst van TVVL de B.J. Max Prijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en erelid. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 TVVL opgericht. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen. In zijn testament heeft de heer Max, de B.J. Max Stichting wederom als legataris vermeld. Hierdoor blijft het mogelijk jaarlijks de prijs van € 4500 te blijven toekennen, met een persoonlijk vrij te besteden bedrag en een gedeelte voor verder onderzoek in het vakgebied.