Brandveiligheid

Peutz adviseert op het gebied van brandveiligheid. Daarbij richten we ons vooral op de veiligheid van mensen. Uiteindelijk is veilig kunnen vluchten het allerbelangrijkste. Daarnaast hebben we ook aandacht voor aspecten als het beheersbaar houden en terugdringen van brand.

Integraal ontwerpen

Al in de ontwerpfase van een gebouw is brandveiligheid een cruciaal aandachtspunt. Welke materialen gebruik je? Welke bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn noodzakelijk? Wat betekent dat voort de kosten? In een optimaal architectonisch ontwerp zijn brandveiligheid, bruikbaarheid en de investeringskosten op een logische en gunstige manier met elkaar geïntegreerd.

Wat doen wij?

Peutz adviseert brandveiligheidsvoorzieningen op het gebied van ontvluchting, rook- en brandcompartimentering, beheersbaarheid van brand en rookbeheersing. Hierbij gaat het om bouwkundige voorzieningen, maar ook om installaties. In onze adviezen combineren we onze expertise en kennis van de complexe regelgeving, met een verantwoorde dosis creativiteit.

We beschikken over een eigen laboratorium voor brandveiligheid, geavanceerde meetfaciliteiten en rekenprogramma's. We zijn in staat om een ontwerp volgens de geldende Nederlandse NEN-normen te toetsen. Om inhoudelijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen is Peutz lid van diverse NEN-normcommissies. Ook zijn we rapporteur van diverse normen.

In de markt wordt veel gebruik gemaakt van 'deskundigenbeoordelingen' om het vaak voorkomend verschil tussen een test en de realiteit te onderbouwen. Om de kwaliteit van deze beoordelingen verder te verhogen hebben wij samen met Efectis een aantal “spelregels” opgesteld. Belangrijke aandachtspunten daarin vormen de brondocumenten waarop de beoordeling wordt gebaseerd en de (aantoonbare) ervaring die de opsteller moet hebben met het gedrag van constructies bij verhitting.

Brandveiligheid is niet meer weg te denken bij het ontwerp en beheer van gebouwen en industriële installaties. Peutz ontwikkelt brandveiligheidsplannen waarin de beheersbaarheid van brand, repressie, branddoorslag en –overslag centraal staan. Ook bevelen we ontvluchtingsmogelijkheden aan. Als u dat wilt, kunnen we ook een  ontruimingsplan opstellen.