Lucht- en waterdichtheid van gevels en gebouwen

Op locatie kan de luchtdoorlatendheid en waterdichtheid worden gecontroleerd. Hierbij wordt aan de binnenzijde van de gevel een bouwkundige luchtdichte proefkast aangebracht volgens een door Peutz te verstrekken kwaliteitsomschrijving. In deze kast wordt een drukverschil ten opzichte van de buitenzijde gerealiseerd waarbij de volumestroom voor het instand houden van dit drukverschil wordt gemeten. Aan de buitenzijde wordt de gevel op een gelijkmatige wijze besproeid.

De luchtdichtheid kan ook door middel van Infrarood Thermografie worden beoordeeld, mits door middel van het gebouwventilatiesysteem een drukverschil ten opzichte van de omgeving kan worden gerealiseerd.