Nieuws

Köhler Peutz Geveltechniek wordt Peutz Geveltechniek

16-02-2016

Köhler Peutz Geveltechniek bv gaat verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group.

Luchtstroming in lijnfilterspoel van dubbeldekkertrein

09-02-2016

Een Verlengd Inter Regio Materieel VIRM (beter bekend als dubbeldekker) heeft voor het filteren van hoogspanningspieken een zogenaamd lijnfilterspoel. Nedtrain gaat voor een groot deel van de rijtuigen de spoelen vervangen en heeft door Peutz de luchtstroming door de spoel laten onderzoeken.

Studiemiddag Brandwerendheid en Bouwakoestiek

28-01-2016

Peutz organiseert op dinsdag 15 maart 2016 voor haar relaties de Studiemiddag Brandwerendheid en Bouwakoestiek.

Deze middag, die plaatsvindt in onze vestiging Mook, is bedoeld voor marktpartijen die in de dagelijkse praktijk met deze vakgebieden te maken hebben. 

Onderzoek verstoring aardmagnetisch veld

12-01-2016

Onze aarde wordt omringd door een magneetveld. Dit magneetveld kan worden beïnvloed door magnetisch geleidende materialen zoals ijzer. Recent is door Peutz onderzoek verricht naar deze verandering van het magneetveld als gevolg van tram-passages. Dit onderzoek levert bruikbare informatie waarmee beter bepaald kan worden of hinder te verwachten is en hoe dit eventueel beperkt kan worden.

Nieuwe A4 Delft - Schiedam : “niet zien, horen of ruiken”

22-12-2015

Afgelopen weekend opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opgave voor het consortium van Heijmans, VolkerWessels en Boskalis (A4All) was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

Blootstelling aan dieselmotoremissies mogelijk nog schadelijker

18-12-2015

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME) is niet gezond. Uit een recent verrichte evaluatie blijkt dat de gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan DME waarschijnlijk nog groter zijn dan tot nu werd aangenomen.

Bouw Amsteltoren gestart

16-12-2015

Op 15 december 2015 is na een intensief ontwerpproces van 2 jaar de bouw gestart van de Amsteltower (naast het monumentale Amstelstation) aan het Julianaplein te Amsterdam. In de plint van de 'Amsteltower' wordt het Meininger hotel gerealiseerd met 186 kamers.

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek wordt nieuwe adviseur voor OnderhoudNL Glas

15-12-2015

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal zijn deskundigheid in gaan zetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

De Vereeniging - Akoestiek als erfgoedwaarde

14-12-2015

De Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging behoort dankzij de prachtige akoestiek tot de meest geroemde concertzalen van Europa en wordt vaak in een adem genoemd met het Amsterdamse Concertgebouw. De akoestiek is dan ook een van de belangrijkste erfgoedwaarden van het rijksmonument.

Living Quarter module Aasta Hansteen onderweg van Schiedam naar Korea

10-12-2015

De acht verdiepingen hoge living quarter module is op 30 november 2015 op transport gezet naar Korea. In Korea, op de yard van Hyundai Heavy Industries wordt de module geplaatst op het gasproductieplatform Aasta Hansteen. Het Aasta Hansteen platform is het grootste SPAR (Single Point Anchor Reservoir) drijvende platform ter wereld.