Nieuws

Bühnen Köln

19-04-2011

Peutz is als adviseur bouwfysica en akoestiek betrokken bij de renovatie van de "Bühnen Köln". De Bühnen Köln bestaan uit een opera en een theater waar een nieuwe kinderopera aan toegevoegd wordt.

BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (BBG)

07-04-2011

Sinds 1 november 2010 is het mogelijk om naast BREEAM-NL Nieuwbouw Expert ook opgeleid te worden tot BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (BBG). Het certificeren van gebouwen volgens BREEAM-NL BBG zal volgens de Dutch Green Building Council, ontwikkelaar van de methode, later in 2011 volgen.

Airconditioning zonder ventilatoren

19-03-2011
www.bouwwereld.nl
19 april 2011

Adviesbureau Peutz heeft ee

Energiezuinig kantoor leidt tot hogere inkomsten - Duurzaamheid loont

08-03-2011

AgentschapNL heeft enkele weken geleden het volgende bericht naar buiten gebracht:

Studiemiddag 'Circulaire bouwlawaai 2010'

04-02-2011

Peutz organiseert in samenwerking met De Vries Juristen de studiemiddag 'Circulaire bouwlawaai 2010' voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met bouwlawaai zoals ambtenaren van gemeenten, projectleiders en adviseurs van bouwbedrijven.

Presentaties Open Dagen laboratorium voor brandveiligheid Peutz

23-12-2010

Op 22 en 23 september 2010 hebben de Open Dagen van het geaccrediteerde Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid in Roermond plaatsgevonden.

Subsidieregeling veilig werken

09-12-2010

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is recent een subsidieregeling in het kader van veilig werken gepubliceerd. Doel van de stimuleringsregeling is veilige en gezonde arbeidsplaatsen te realiseren. Adviestrajecten op het gebied van (gezondheids)risico's op de arbeidsplaats komen voor vergoeding in aanmerking.

Duurzame opwekking van energie: gft-vergister wint stimuleringsprijs

11-11-2010

ROVA en HVC hebben 4 november j.l. met de vergister voor gft-afval in Zwolle een stimuleringsprijs gewonnen. De prijs is een initiatief van Agentschap NL, de organisatie die namens het ministerie van Economische Zaken, duurzame initiatieven ondersteunt.

Heruitgave Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

27-10-2010

De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie bij Uitgeverij Berghauser-Pont verkrijgbaar. Voor meer informatie: j.granneman [at] zoetermeer.peutz.nl (Jan Granneman).

ISRA en ICA 2010

27-10-2010

Voor het opstellen van een goed advies is een gedegen en actueel kennisniveau vereist. Het doorlopend ontwikkelen en bijhouden van de benodigde kennis wordt door Peutz onder andere gerealiseerd door het actief participeren in vakinhoudelijke congressen.