Glastuinbouwgebied Californië 2

Inzoomen op licht als gevolg van glastuinbouw

De gemeente Horst aan de Maas werkt aan een bestemmingsplan om uitbreiding van een glastuinbouwgebied mogelijk te maken, genaamd Californië 2 in het Klavertje 4 gebied ten westen van Venlo. Het bestemmingsplan maakt de inzet van kunstlicht voor de bevordering van plantengroei mogelijk (de zogenaamde assimilatiebelichting). In het donker is dan sprake van lichtuitstraling uit de kas. De lichtuitstraling naar de omgeving dient zoveel als mogelijk te worden beperkt. Een permanente volledige afscherming is op basis van de huidige stand der techniek van onder andere de lampen nog niet mogelijk.

Er moet voldaan worden aan de eisen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, waarbij niet altijd sprake is van volledige afscherming. Dit is het gevolg van de noodzakelijke ventilatie bij bepaalde weersomstandigheden.

Bij de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied moet dus altijd rekening worden gehouden met de verandering van de lichtsituatie in de omgeving. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is er gerekend aan de optredende lichtsituatie. De rekenresulaten gaven echter onvoldoende antwoord op de vraag of de ontwikkeling zou kunnen leiden tot hinderlijke effecten in de omgeving. Aanvullend onderzoek was dus noodzakelijk.

Opdrachtgever
De essentie
Stad
Venlo/Horst aan de Maas
Werkzaamheden
Door Peutz is op verzoek van de ontwikkelende partij verder ingezoomd op deze situatie. Hierbij zijn drie aspecten betrokken: de verandering van de hemelhelderheid (hemelluminatie), de zogenaamde accentfactor en de helderheidssensatie van het menselijk oog.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in de situatie met de uitbreiding de helderheidssensatie met slechts 14% toenam. Dit betekent dat er voor het menselijk oog geen waarneembaar verschil is tussen de hemelhelderheid boven de nieuwe kassen en die van de omliggende (reeds verlichte) hemel.

In de hoger beroepsprocedure tegen het bestemmingplan is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak aangegeven dat op deze wijze voldoende aannemelijk is gemaakt dat de uitbreiding niet leidt tot een onaanvaardbare lichtuitstraling voor de omgeving.
Land
Nederland