Save the date: do 14 (Zandvoort) of do 28 okt (Assen)

24-07-2021

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Wat moet er en wat mag er? Leiden verschuivende verantwoordelijkheden tot een nieuw economisch elan of lopen we gezamenlijk in een niet te lichten regelfuik?

Onderwatergeluidmetingen heiwerkzaamheden installatie Beta-Jacket Hollandse Kust Zuid

19-07-2021

De jacket fundatie voor het Hollandse Kust Zuid (HKZ) Beta offshore station, vertrokken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en nu weer in Nederland, wordt op 21 meter diepte in het Hollandse Kust Zuid offshore windpark geplaatst.

Geluidnormen windparken ter discussie?

09-07-2021

Recent oordeelde de Raad van State dat de algemene normen voor geluid en slagschaduw van windturbines niet zonder meer gebruikt mogen worden bij windparken.