Neele-VAT distributiecentrum

foto
Neele-VAT

Logistiek dienstverlener Neele-VAT Logistics, gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen, heeft op de Maasvlakte het grootste ADR distributiecentrum van Nederland in gebruik genomen. De nieuwbouw is gerealiseerd naast de huidige ADR loods van Neele-VAT op de Maasvlakte. Het nieuwe distributiecentrum beschikt over meer dan 20.000 ADR palletplaatsen (verdeeld in zeven compartimenten gebouwd en ingericht volgens de PGS 15 richtlijn), waarmee Neele-VAT haar totale ADR opslagruimte verdubbelt tot 40.000 palletplaatsen.

BRZO

Als BRZO-bedrijf (Besluit Risico's Zware Ongevallen) besteedt Neele-VAT veel aandacht aan veiligheid en milieu, in goed overleg met de toezichthouder DCMR (Milieudienst Rijnmond). De nieuwbouw is uitgerust met moderne technologie zoals een innovatief blussysteem op basis van CO2. Ook is gekozen voor een slim ontworpen opvangsysteem voor de opvang van gevaarlijke stoffen in geval van beschadigingen of lekkages.

De rol van Peutz

Peutz is als integraal adviseur milieu, arbo en veiligheid bij het project betrokken geweest en heeft het vergunningmanagement op zich genomen: de volledige aanvraag omgevingsvergunning milieu werd begeleid en opgesteld. Ook de bij de omgevingsvergunning behorende technische onderzoeken zijn door Peutz uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om:

  • uitgangspunten opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15);
  • milieurisico analyse (MRA);
  • veiligheidsrapportage (VR);
  • kwantitatieve risico analyse (QRA);
  • akoestisch onderzoek;
  • explosieveiligheidsonderzoek (ATEX).

Opdrachtgever
Neele-VAT
Stad
Rotterdam-Maasvlakte
Land
Nederland