Van Houtum Papier

foto
Peutz

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Duurzaamheidsambities

De ontwikkelingen in de papierbranchevolgen elkaar in hoog tempo op, met name gestuurd door duurzaamheidsambities en innovatief gebruik van grondstoffen. Dit leidt tot veelvuldige procestechnische en bouwkundige ingrepen op de fabriekscomplexen. Peutz begeleidt de fabriek al vele jaren bij de planologische en vergunningtechnische aspecten (RO, milieu, bouw). Zo werd in 2014 een volledige vergunningactualisatie verzorgd, waarbij de vergunningen inzake de Wabo, Waterwet en Natuur­beschermings­wet weer up-to-date zijn gemaakt, inclusief technische onderzoeken voor de meest relevante milieuaspecten zoals geur, geluid en stikstofdepositie. Ook de continu wijzigende ruimtelijke impact (zoals door de verbouw van hallen, de plaatsing van nieuwe schoorstenen en dergelijke) wordt door Peutz onderbouwd middels vergunningaanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

 

Opdrachtgever
Van Houtum Papier B.V.
Stad
Swalmen
Land
Nederland