Bucket test sprinklerinstallatie Rotterdam Ahoy

06-07-2020

Automatische sprinklerinstallaties zijn ontworpen om een brand snel te ontdekken en onder controle te houden, zodat veilig vluchten mogelijk is. Een geruststellende gedachte in ruimtes waar veel mensen bijeenkomen, zoals in Rotterdam Ahoy. Vanuit Rotterdam Ahoy bestond de wens om onder de sprinklerinstallatie een doek aan te brengen. Vanuit esthetisch oogpunt vormt het een nette afwerking en een 'verlaagd plafond' werkt sfeerverhogend. Omdat het een fijnmazig doek betreft, kon het mogelijk conflicteren met het sproeipatroon van het sprinklersysteem. Om dit vast te stellen besloot Rotterdam Ahoy om een test op ware grootte uit te voeren.

Bucket test

In overleg met Rotterdam Ahoy, STEAD Advisory, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de inspectie-instelling van de sprinklerinstallatie is een testprotocol opgesteld. In ons Laboratorium voor Brandveiligheid hebben we een deel van het sprinklersysteem van Rotterdam Ahoy nagebouwd. Met behulp van 108 bakjes hebben we een zogenaamde "bucket test" uitgevoerd, om de verdeling van het water onder het sprinklersysteem te bepalen.

Eerst hebben we een meting zonder doek uitgevoerd, de zogenaamde nulmeting. Gedurende 2,5 minuut viel er via de sprinklers zo'n 1000 liter water naar beneden in de bakjes. Vervolgens hebben we het doek horizontaal op 2 meter onder de sprinklers opgehangen en de test herhaald. We hebben wederom het gewicht van alle bakjes vastgelegd en vergeleken met de nulmeting. Het doek had geen invloed op de verdeling van het water. Dezelfde test is nogmaals uitgevoerd met het doek schuin gemonteerd. Ook hier bleek het doek geen invloed te hebben.

Rook- en hittestromingtest

Naast het sproeipatroon van het sprinklersysteem is het ook belangrijk dat de rook- en hittestroming van de brand naar de sprinkler niet wordt beïnvloed door het doek. Hiervoor hebben we een forse heptaanbrand gebruikt. Ook hier is in eerste instantie een meting uitgevoerd zonder doek en vervolgens met doek. Met behulp van sensoren en een rookmelder is de stroming gevolgd en is geconstateerd dat het doek geen invloed had op de rook- en hittestroming.

Met de proeven is vastgesteld dat het doek geen invloed heeft op de werking van de sprinklerinstallatie. Een mooi resultaat voor Rotterdam Ahoy!

Heeft u vragen over de bucket test of de rook- en hittestroomtest? neem dan contact op met Christiaan Dahrs of Pieter Imminkhuizen