Installatiegeluid

Gebouwen worden in toenemende mate voorzien van installaties voor verwarming, luchtbehandeling, transport en dergelijke. Al deze installaties zullen geluid produceren. Doel van dit vakgebied is het zodanig reduceren van installatiegeluid dat er geen hinder optreedt. Aandachtspunten zijn onder andere ventilator- en stromingsgeluid van luchtbehandelinginstallaties, trillinggeïsoleerde opstellingen van koelmachines, compressoren, noodstroomaggregaten en dergelijke, uitvoering van liftinstallaties, c.v.-installaties, pompen etc.

Ook de geluidoverdracht via installatieonderdelen (bijvoorbeeld overspraak via luchtkanalen) is van belang.