Gebouwen Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA heeft de functie de opvang van asielzoekers in Nederland te verzorgen. Dit gebeurt in zeer uiteenlopende gebouwsoorten (voormalige kazernes, kloosters, woongebouwen e.d.). Naast woon- en logiesfuncties is sprake van kantoorgedeelten. De gebouwen bestaan deels uit semi-permanente bouwwerken en deels uit permanente bouwwerken.

Bijdrage van Peutz

Het project betreft de inspectie van alle gebouwen op brandveiligheid. Hierbij is gekeken naar bouwkundige aspecten als brandcompartimentering en loopafstanden, constructieve aspecten (brandwerendheid tegen bezwijken), maar ook naar diverse installaties (brandwerende voorzieningen ten behoeve van klimaatinstallaties en elektrotechnische installaties als noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie). Op basis van de inspectie is geadviseerd over de te treffen voorzieningen. Waar relevant is tijdens de uitvoering aanvullend advies uitgebracht, rekening houdend met locatiespecifieke bouwkundige randvoorwaarden.

Opdrachtgever
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Stad
diverse plaatsen
Land
Nederland