Medisch Spectrum Twente

foto
IAA Architecten te Enschede

Op 11 januari 2016 is het nieuwe Medisch Spectrum Twente (78.400 m2) gelegen aan het Koningsplein te Enschede geopend. Een ziekenhuis moet voor de patiënten een omgeving bieden die het helen ondersteunt en bespoedigt. Peutz heeft ondersteuning verleend aan IAA Architecten, met name met betrekking tot interne akoestische aspecten, om een dergelijke omgeving te realiseren.

Ruimteakoestiek

Specifieke aandacht is besteed aan de akoestiek in het auditorium wat betreft de spraakverstaanbaarheid, en aan de akoestiek in de zes atria met volumes van circa 14.000 tot 24.000 m³. Aan de hand van een rekenmodel is voor de atria bepaald welke afwerkingen op welke posities gewenst zijn om een niet te luide, levendige ruimte te realiseren.
De atria staan aan de bovenzijde in verbinding met elkaar middels open technische ruimten. Er zijn voorzieningen getroffen om de optredende geluidniveaus in de atria te beperken.

Interne geluidisolatie

Er zijn streefwaarden voor de geluidisolatie opgesteld om de gewenste privacy te bereiken, en ter voorkoming van hinder vanuit omliggende ruimten.
Specifieke aandacht is besteed aan ruimten waar het juist heel stil moet zijn, zoals geluiddichte audiocabines, de ruimte voor slaaponderzoek, en aan ruimten waar hoge geluidniveaus te verwachten zijn zoals separeerkamers en logopedieruimten. Om geluidhinder tot aanvaardbare waarden terug te brengen, zijn strenge eisen gesteld aan de geluidisolatie en de te treffen voorzieningen (zowel bouwkundig als installatietechnisch).

Atrium Medisch Spectrum Twente. Foto: IAA Architecten te Enschede

Opdrachtgever
IAA architecten
Stad
Enschede
Land
Nederland