A4

foto
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Eind 2015 opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opdracht was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

De snelweg, waarover al sinds de jaren '50 gesproken wordt, is 7 kilometer lang en moet de druk op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam verminderen. De weg verdwijnt vanaf Delft langzaam uit het zicht doordat het tracé verdiept is aangelegd. Bij Schiedam gaat de weg een landtunnel in met een lengte van twee kilometer, waarna het tracé aansluit op het Kethelplein. Op het dak van de landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen wordt een groengebied met sportvelden gerealiseerd dat de twee steden verbindt. De geluidsoverlast wordt -naast de verdiepte ligging en de landtunnel- zo veel mogelijk ingeperkt door de toepassing van stil asfalt, geluidschermen en geluidabsorberend materiaal in de tunnelmonden.

Bijdrage van Peutz

Peutz adviseerde de aannemerscombinatie A4all op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en brandveiligheid. Al in het beginstadium werd Peutz bij het ontwerp betrokken om mee te denken over  de wijze waarop aan de zeer strenge geluideisen voldaan kon worden. In de ontwerp- en uitvoeringsfase begeleidde Peutz de aannemerscombinatie bij allerhande ontwerpwijzigingen en –optimalisaties.

Opdrachtgever
A4all (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels)
Stad
Delft, Schiedam, Vlaardingen
Land
Nederland