Bijdrage Peutz themadag “Het Hoogspanningsstation verbindt”

16-10-2015

Op maandag 9 november 2015 vindt in de Technische Universiteit Eindhoven de themadag “Het Hoogspanningsstation verbindt – Samen schakelen” plaats. De themadag wordt georganiseerd door Cigré Nederland.

Cigré is een kennisnetwerk op het gebied van energietransport op hoge spanning.

Op de themadag zal vanuit verschillende perspectieven inzicht worden gegeven in het proces dat voorafgaat aan het bouwen of verbouwen van een hoogspanningsstation. Met de aanwezigen wordt in gesprek gegaan over de inpassing van een nieuw station in het Nederlandse landschap. Het landschapstype kan daarbij verschillen van verstedelijkt gebied tot veengebieden. Dat hierbij rekening gehouden moet worden met de omgeving en de omwonenden is een feit.

De transportbehoefte van elektriciteit, nu vanuit de energietransitie, neemt nog steeds verder toe. Er komen meer opwekkers en gebruikers van energie wat vraagt om uitbreiding en versterking van de hoogspanningsinfrastructuur. De volgende vraagstukken liggen dan ook voor en moeten worden opgepakt:

  • Hoe vertalen we de ambitie naar de uitvoeringsplannen?
  • Waar in het netwerk worden de nieuwe stations opgenomen?
  • Waar kunnen de nieuwe hoogspanningsstations fysiek worden geplaatst?
  • Hoe zorgen we dat deze in de omgeving passen?
  • Hoe gaan we in gesprek met de omgeving?

Door Peutz zal een presentatie worden verzorgd over het geluid van transformatorstations. Hierbij zal aandacht worden besteed aan het specifieke karakter van het geluid en de mogelijkheden voor beperking van de impact van het geluid. Op www.aanmelder.nl/cigreb3 kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over het programma.

Contactpersoon: g.lassche [at] peutz.nl (subject: Hoogspanningsstation%20verbindt) (Gert Lassche)