Arbeidsomstandigheden

Een bedrijf is zo gezond als de mensen die er werken. Gezonde arbeidsomstandigheden leiden tot een gezonde werksfeer, meer productiviteit en minder verzuim. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden in uw organisatie? Dat kan Peutz voor u in kaart brengen. Bovendien brengen we advies uit over de verbetermogelijkheden. 

Wat doen wij?

Peutz beschikt over de geavanceerde meet- en analysefaciliteiten om arbeidsomstandigheden te beoordelen. Dat doen we bij u op locatie of in onze laboratoria. In onze analyses en adviezen richten we ons op de volgende thema's:

Geluid

Vanaf bepaalde waarden moeten de geluidniveaus tijdens werkzaamheden worden gemeten. Als de situatie sterk wisselt, berekenen we de gemiddelde blootstelling aan geluid. Aan de hand van nauwkeurige metingen kunt u precies bepalen welke voorzieningen u moet aanbrengen – en welke niet. 

Trillingen

Peutz meet en berekent trillingen. Ook adviseren we over trillingsreducerende voorzieningen. We maken gebruik van dynamische rekenmodellen volgens de Eindige Elementen Methode. Daarmee kunnen we complexe trillingen in kaart brengen en de effecten van maatregelen voorspellen of aantonen.

Ventilatie, temperatuur en luchtkwaliteit

Een werkplek moet zoveel mogelijk tochtvrij zijn. Ook moet er een optimale werktemperatuur heersen. Om de luchtkwaliteit te kunnen beheersen, is inzicht nodig in de aanwezigheid, oorzaken, omvang en verspreiding van verontreinigende stoffen. Peutz meet het binnenklimaat in uw organisatie en adviseert over verbeteringen.
Zie ook onze pagina over thermisch comfort.

Licht

In het Bouwbesluit staan wettelijke eisen over de daglichttoetreding. In de Arbo worden richtlijnen gegeven over de verlichtingssterkte op en om de werkplek. Aan de hand van metingen en berekeningen in bestaande of geprojecteerde situaties kunnen we het licht in uw organisatie analyseren.

Ergonomie

Werkhouding en werkplekinrichting zijn van grote invloed op het functioneren van medeewerkers. Op basis van ervaring en onderzoek advisseert Peutz over de optimale uitvoering van werkzaamheden en werkplekinrichting.

Explosieveiligheid

In het kader van de Arbowet moet je als werkgever op basis van de Atex-richtlijnen beschermen tegen explosiegevaar. Peutz adviseert op dit gebied en stelt indien nodig een explosieveiligheidsdocument (EVD) met een bijbehorende gevarenzone-indeling op voor uw organisatie.