Peutz adviseert op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Zien wij u 9 oktober? Boeklancering 'Veiligheid van Peutz'

15-08-2018

Meld u nu aan voor het symposium over risicobeheersing voor de mens in zijn omgeving. Op 9 oktober 2018 organiseert Peutz speciaal voor zijn relaties een symposium over verschillende aspecten van veiligheid – van voelen tot rekenen, van gezond verstand tot regelgeving, van gebouwen tot helikopters.

Weg met de trillingshinder

12-09-2018

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Om woningbouw te realiseren zal een procedure voor het afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Daarin zal onderbouwd moeten worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Machine learning en data science

12-09-2018

Wie de actualiteiten volgt zal wellicht weten dat er een transitie gaande is naar een data-gedreven maatschappij. Door toepassing van sensoren en dataopslag komen steeds meer digitale gegevens beschikbaar. De totale hoeveelheid data in de wereld betreft inmiddels miljarden gigabytes.