Pyrotechniek

Pyrotechniek is een omschrijving van de bij de productie van vuurwerk benodigde en gebruikte technieken. Ook andere toepassingen waarbij een snelle of explosieve verbranding plaatsvindt worden tot de pyrotechniek gerekend. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de airbags die tegenwoordig in een veelvoud aanwezig zijn in auto's.

Wat doen wij?

Peutz houdt zich bezig met diverse facetten die bij het vakgebied pyrotechniek van toepassing zijn. Hierbij maken we slim gebruik van de binnen Peutz aanwezige kennis op het gebied van brandveiligheid, externe veiligheid en milieu. Door deze combinatie van kennis is Peutz een uitstekende partner op het gebied van pyrotechniek. Denk bijvoorbeeld aan uitvoeren van testen (zowel in Europa als in China), classificatie van pyrotechnische producten, technische ondersteuning bij nieuw te realiseren vuurwerkopslagen, etc.

De werkzaamheden van Peutz betreffen onder andere:

  • het uitvoeren en begeleiden van testen (in Europa en China) ten behoeve van de verplichte CE markering voor vuurwerkartikelen;
  • het uitvoeren van bureau studies dan wel uitvoeren van testen ten behoeve van de ADR classificatie van vuurwerkartikelen;
  • advisering opslag van vuurwerk in vuurwerkbunkers en toetsing aan het Vuurwerkbesluit;