Privacyverklaring en cookiebeleid

Inleiding

Als organisatie neemt Peutz bv de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens – als klant, sollicitant of bezoeker van onze websites – vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

Wij verzamelen verschillende gegevens van u, voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij van u verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd op welke wijze wij de gegevens beveiligen, en welke rechten u hebt.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw gegevens en het beheer van de website is:
Peutz bv
Lindenlaan 41
6584 AC Molenhoek
KvK: 12028033
Telefoonnummer: 085 8228 600
Email: info [at] peutz.nl

Doeleinden en grondslagen

Algemeen

Gegevens van klanten, bezoekers van de website en sollicitanten worden om verschillende doeleinden verzameld.

Doeleinden Persoonsgegevens Grondslag
Communicatie over een project zakelijke contactgegevens Gerechtvaardigd belang, noodzakelijk om
ons werk te doen
Communicatie over onze onderneming,
cursusaanbod en ontwikkelingen,
nieuwsbrief
e-mailadres Toestemming op vrijblijvende basis
Communicatie over deelname aan en
afronding van een cursus
zakelijke contactgegevens, resultaat cursus, deelnamebewijs Gerechtvaardigd belang, noodzakelijk om
een cursus of opleiding te geven
Functioneren van de website tijdelijke cookies Gerechtvaardigd belang, opmaak van de
website
Werving en communicatie over een
sollicitatie
contactgegevens, Curriculum Vitae, werkervaring,
opleidingsgegevens, motivatiebrief
Precontractuele fase
Aanbieden van een arbeidscontract contactgegevens, geboortedatum en -plaats, Nationaliteit,
burgerlijke staat, BSN, kopie paspoort of identiteitskaart,
werkervaring, opleidingsgegevens, kopieën diploma’s en
certificaten, verklaring omtrent gedrag, werkvergunning,
beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, bankgegevens,
verzekeringsgegevens, gegevens over partner en kinderen i.v.m.
pensioen en verzekering
Wettelijke grondslag, arbeidsovereenkomst
Opzetten van een talentpool, waarmee we
sollicitanten in de toekomst kunnen
benaderen over een mogelijk gepaste
vacature
contactgegevens, Curriculum Vitae, werkervaring,
opleidingsgegevens, motivatiebrief
Toestemming op vrijblijvende basis

Gegevensverzameling website (cookies)

De pagina's van de website maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd bij het sluiten van de browser.

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. Onze website maakt verder gebruik van Matomo Analytics voor het verzamelen van bezoekers statistieken. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen wij zien welke pagina's vaak bezocht worden en welke pagina's verbeterd kunnen worden.

Matomo is een Open Source Web Analytics programma dat volledig op de server van Peutz draait en gebruik maakt van first person cookies. Dit wil zeggen dat de verzamelde gegevens worden niet naar servers gestuurd die eigendom zijn van een derde partij zoals bij het gebruik van Google Analytics. De verzamelde gegevens worden enkel intern gebruikt en verlaten de server van Peutz nooit en zullen nooit weggegeven, verkocht of ter inzage aan derden worden aangeboden. Meer informatie over Matomo kunt u vinden op de Matamo website.

Het is mogelijk het gebruik van cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. De manier waarop u dat doet verschilt van browser tot browser. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Beveiliging website

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats. De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard vanaf de nieuwsbrief tot uw annulering en worden verwijderd na het afmelden van de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Zakelijke contactgegevens van klanten, deelnemers aan cursussen en opleidingen worden bewaard voor onbepaalde tijd. U hebt altijd de mogelijkheid om bij ons aan te geven dat persoonsgegevens veranderd of verwijderd moeten worden.

Gegevens van sollicitanten blijven gedurende 4 weken door ons bewaard. Wij vragen om toestemming de gegevens in een talentenpool op te nemen voor een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. Je hebt recht om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Vertrouwelijkheid en toegankelijkheid

Zakelijke contactgegevens van klanten zijn binnen het bedrijf voor alle medewerkers toegankelijk.

Contactgegevens van deelnemers aan cursussen en opleidingen zijn beperkt toegankelijk voor administratie en betrokken medewerkers.
Gegevens van sollicitanten worden gedeeld met betrokken leidinggevenden, stafmedewerkers en medewerkers van de personeelsadministratie.

Uw rechten

Op grond van de wet- en regelgeving hebt u recht op inzage, correctie, verwijdering of vernietiging van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

referentie: Q 257-2-NO d.d. 20 december 2018