Laboratoria

Peutz beschikt over alle relevante computerfaciliteiten en ontwikkelt zelf software voor specifiek onderzoek. Daarnaast spelen laboratoria op het gebied van akoestiek en bouwfysica een belangrijke rol bij het ondersteunen van het advieswerk, want soms is meten eenvoudiger of preciezer dan berekenen. Er zijn onder meer verschillende akoestische meetruimten, klimaatkamers, geveltestopstellingen, een windtunnel en een bezonningssimulator. De laboratoria zijn ook essentieel voor ons werk op het gebied van productontwikkeling en voor research, zowel intern als extern.

Verder beschikt Peutz over diverse meetapparatuur voor het verrichten van metingen op locatie.

Arbeidsomstandigheden

Peutz beschikt over de benodigde meet- en analysefaciliteiten om arbeidsomstandigheden te kunnen beoordelen, zowel op locatie als in haar laboratoria. Voor proeven in relatie met arbo-onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van het (RvA geaccrediteerde) akoestisch laboratorium, de klimaatkamers, de windtunnel en het brandlaboratorium.