Estel Residence: Geslaagde transitie van kantoorgebouw naar luxe appartementengebouw

09-07-2018

In het najaar van 2017 is Estel Residence opgeleverd. Het pand is gelegen aan de stuwwal van Nijmegen en biedt een panoramisch uitzicht over de Waal en het oude Nijmegen. In het verleden bood het voormalige kantoorpand onderdak aan staalproducent Estel. Later werd dit het kantoor van de Nijmeegse vestiging van Royal Haskoning.

Bijzondere bouwconstructie

De basisconstructie van het kruisvormige gebouw wordt gevormd door een stalen skelet met daartussen staalplaatbeton vloeren. De gevels kenmerken zich door grote glaspartijen. Bijzonder is dat de stalen kozijnen ook dienst deden als gevelverwarming door hier warm water doorheen te laten stromen.

Transformatie

Nadat de vorige huurder had aangegeven op zoek te zijn naar een andere locatie, werd in 2013 het plan opgevat om het monumentale pand te transformeren in een luxe woonappartementencomplex. Hierin moet ook ruimte zijn voor gemeenschappelijke faciliteiten, zoals een sauna en een inpandig zwembad. Er is ingezet op een hoog wooncomfort met als streven om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen voor nieuwbouwwoningen.

Advisering door Peutz

Vanaf het allereerste begin in 2014 is Peutz als akoestisch, bouwfysisch en brandveiligheidsadviseur betrokken geweest bij het transitieproces en later ook bij de realisatie en oplevering. Een grote uitdaging hierbij is geweest de geluidisolatie tussen de nieuwe woningen onderling. Nog in de oude situatie zijn hiervoor ter plaatse geluidmetingen verricht om de geluidisolerende kwaliteit van de gebouwconstructies te kunnen bepalen en hier op de benodigde akoestische maatregelen te kunnen dimensioneren. Daarna zijn tijdelijk mock-up woningen  gerealiseerd waarmee die maatregelen konden worden onderzocht en zo nodig verfijnd. Opleveringsmetingen toen aan dat de gestelde eisen ruimschoots zijn gehaald. Navraag bevestigt ook dat bewoners geen onderlinge hinder ervaren en zelfs vrijuit kunnen musiceren in hun woning zonder anderen daarmee tot last te zijn.

Ander aandachtspunt was de brandveiligheid. De bijzondere gebouwvorm maakt dat geen een woning hetzelfde is en vraagt om maatwerk. Ook op dit aspect voldoen de woningen aan de eisen voor nieuwbouw. Het pand geniet een monumentale status voor zowel exterieur alsook deels interieur. In samenspraak met de ontwerpende partijen is gezocht naar een zo optimaal mogelijke inpassing van de bouwfysische maatregelen en voorzieningen met oog voor het bijzondere karakter van het gebouw.

Contact: s.dirkx [at] peutz.nl (Stephan Dirkx)