Aasta Hansteen platform

foto
CKT Projects

Het Aasta Hansteen platform is het grootste SPAR (Single Point Anchor Reservoir) drijvende platform ter wereld. In Korea, op de yard van Hyundai Heavy Industries wordt de module geplaatst op het gasproductieplatform Aasta Hansteen. Na plaatsing en afbouw in Korea wordt het platform naar Noorwegen getransporteerd waar het platform Noordzeegas zal produceren voor Statoil vanuit het Aasta Hansteen veld op circa 300 km uit de kust van noordelijk Noorwegen. Het project had betrekking op de living quarter module van het platform, ontworpen en gebouwd door CKT Projects (voorheen Hertel Offshore) in Nederland.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft onderzoek gedaan naar de opbouw van de gevels en dak waarmee voldaan wordt aan de zeer hoge geluidisolaties welke door Statoil geëist werden. Het onderzoek betrof zowel de advieswerkzaamheden in de engineeringsfase als de opleveringsmetingen. Een belangrijke randvoorwaarde aan de gevel- en dakopbouw was het gewicht van de living quarter module. Het gewicht is immers zeer belangrijk omdat het een drijvend platform is.

Naast de geluidisolatie van gevels en dak heeft Peutz onderzoek gedaan naar interne akoestiek c.q. geluidbeheersing in de living quarter module en de trilling- en geluidoverdracht naar de living quarter module van de zware installaties op het platform, zoals compressoren, gasturbines, generatoren en pompen. Op basis hiervan is de module met adequate trillingdempers op het platform opgesteld.

Peutz heeft ook onderzoek gedaan naar de (spraak)verstaanbaarheid in de living quarters voor mededelingen en alarmsignalen. Op basis van 3D-simulaties zijn de ruimte-akoestische voorzieningen berekend en zijn de vereiste posities en types van de luidsprekers bepaald. Omdat het Aasta Hansteen productieplatform actief is in de noordelijke Noordzee dient de thermische isolatie van de living quarter module voldoende hoog te zijn, zonder dat condensvorming invloed heeft op de levensduur. Ook daaraan heeft Peutz onderzoek gedaan, rekening houden met koudebruggen die inherent zijn aan een uit overwegend staal opgebouwd platform.

Opdrachtgever
CKT Projects
Stad
Rotterdam/Schiedam
Land
Nederland/Noorwegen