Amstel Tower

foto
Amstel Tower

Direct naast het Amstelstation is een woontoren gerealiseerd genaamd “Amstel Tower”. Deze 100 meter hoge woontoren zijn 192 stadsappartementen gerealiseerd. In de 'plint' van de woontoren bevindt zich hotel Meininger met 186 kamers. Tot slot is er een parkeergarage met 171 parkeerplaatsen met aangrenzend 2 horeca-units.

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische en akoestische aspecten en ten aanzien van brandveiligheid. Brandveiligheid is in een toren van 100 meter hoog natuurlijk van levensbelang. In de woontoren van 100 meter hoog, bevindt zich het vloerniveau van het hoogste verblijfsgebied van de stadsappartementen zich boven de '70 m-grens'. Maar het is lager dan de zogenaamde '200 m-grens'. Hierdoor is voor de woontoren en het hotel een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven waarmee een brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd die tenminste gelijkwaardig is aan het brandveiligheidsniveau zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Masterplan Brandveiligheid

Een onderdeel dat eveneens deel uit maakt van dit Masterplan Brandveiligheid is de brandveiligheid van de parkeergarage. Deze parkeergarage heeft een oppervlakte van circa 5.000 m² hetgeen significant groter is dan de maximale compartimentsgrootte zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Derhalve is op basis van een CFD-studie, waarbij een ventilatiesysteem met axiaalventilatoren is beschouwd, gelijkwaardigheid aan brandcompartimentering aangetoond.

Peutz, integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken. Naast voornoemd Masterplan Brandveiligheid zijn voor het complex diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten EPC, ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren, geluid ten gevolge van technische installaties et cetera. De uitdaging lag voornamelijk in het realiseren van het hoge ambitieniveau in de stadsappartementen maar ook in de hotelkamers waarbij onder meer zeer hoge interne luchtgeluidisolaties gerealiseerd zijn tussen de appartementen onderling alsmede tussen de hotelkamers.

Windklimaatonderzoek

Tevens is het windklimaat rondom het complex inzichtelijk gemaakt met behulp van onze windtunnel, specifiek aandacht is gegeven aan entrees en terrassen.

Opdrachtgever
Provast
Stad
Amsterdam
Land
Nederland