Basisschool Prinsenhof II & Unielocatie VSO De Alk/De Ruimte

foto
SVP

In de gemeente Alkmaar is aan de Amstelstraat de basisschool 'Prinsenhof II' voor stichting Tabijn gerealiseerd; daarnaast is een onderwijsgebouw voor Voortgezet Speciaal Onderwijs genaamd 'Unielocatie VSO De Alk/De Ruimte' voor Heliomare gerealiseerd. Beide gebouwen zijn ontworpen door SVP.
Unielocatie VSO De Alk/De Ruimte betreft een onderwijsgebouw voor speciaal voortgezet onderwijs met een oppervlakte van circa 2.440 m² verdeeld over twee bouwlagen, waarbinnen niet alleen (vak)lokalen, een aula en leerpleinen zijn ondergebracht maar ook ruimten voor fitness en muziek.

Bijdrage van Peutz

Het onderwijssysteem van de basisschool kent een 'open structuur' en een diversiteit aan praktijklokalen. Een dergelijk ontwerp stelt hoge eisen aan de ruimte-indeling en de ruimte-akoestiek. In overleg met de opdrachtgever, gebruikers en architect is tijdens het ontwerpproces naar een optimale indeling qua gebruik van ruimten en leergebieden gezocht. In dit ontwerpproces zijn de materialen zorgvuldig beoordeeld in relatie tot de ruimteakoestische en geluidisolerende aspecten.

Vanuit het aspect duurzaamheid zullen de gevels, vloeren en daken een Rc-waarde van 6,5 m²K/W bezitten en zal zogenaamd drievoudige beglazing worden toegepast (U< 0,8 W/m²K). Daarnaast is er sprake van een zeer hoge luchtdichtheid en maken beide onderwijsgebouwen gebruik van stadsverwarming. Bij beide scholen zal verder sprake zijn van een daglichtafhankelijke regeling van de verlichting met in de VSO-school een aanwezigheidsdetectie. Opdat opwarming vanwege directe zoninstraling tot een minimum wordt beperkt wordt de VSO-school voorzien van een bouwkundige luifel.

De nieuwbouw van deze onderwijsgebouwen is vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering begeleid en beoordeeld op de akoestische, bouwfysische en diverse duurzaamheidsaspecten.

Opdrachtgever
Gemeente Alkmaar
Stad
Alkmaar
Land
Nederland