Cultuurhuis

Aan het Kerkplein te Doorn is het Cultuurhuis gerealiseerd, waarin meerdere functies en gebruikers zijn ondergebracht. Centraal in het gebouw ligt de bilbiotheek in een ovalen ruimte. Het daglicht valt hier mooi naar binnen via de raampartijen rondom. Aan de bibliotheek grenzen verschillende gebouwdelen, waarin het gemeenteloket, de raadzaal, een muziekschool en een bankfiliaal zijn gehuisvest. Behalve voor raadsvergaderingen is de raadzaal eveneens in gebruik als theater. In de Oudheidkamer worden verschillende objecten bewaard en getoond die een beeld geven van de historie van de gemeenschap.

Geluidisolatie

De muzieklokalen zijn opgebouwd als doos-in-doos constructie om een zeer goede geluidisolatie te realiseren. De raadzaal strekt zich uit over twee bouwlagen en de hoge glazen pui biedt ruim zicht over de omgeving. Deze pui is uitgevoerd met geluidisolerende beglazing zodat enerzijds het geluid van buiten niet storend is in de raadzaal en anderzijds bij voorstellingen geen geluidhinder veroorzaakt wordt naar de omgeving. In de bibliotheek en de raadzaal is geluidabsorptie aangebracht door middel van plafond- en wandpanelen. Hiermee is een comfortabele ruimteakoestiek gerealiseerd met een nagalmtijd die past bij de omvang en beleving van de ruimte.

Brandveiligheid

Het gebouw is ingedeeld in meerdere brandcompartimenten, waarbij de veilige ontvluchting van personen al dan niet via de centraal gelegen bibliotheek als belangrijk aandachtspunt is verwerkt in de opzet van de brandcompartimentering. Het gehanteerde brandveiligheidsconcept gaat uit van een veilige ontvluchting van personen via meerdere te kiezen vluchtroutes en beperking van schade aan gebouw en inventaris door zorgvuldige planning van de brandscheidingen. Vanwege de onvervangbare waarde van de collectie is de oudheidskamer gerealiseerd als afzonderlijk brandcompartiment.

Opdrachtgever
Gemeente Doorn
Stad
Doorn
Land
Nederland