Cultuurstrip

foto
Peutz

In het centrum van Amstelveen zijn naast en rond de bestaande schouwburg een aantal culturele instellingen samengebracht in een nieuw gebouwencomplex, aangeduid als de Cultuurstrip. Het betreft daarbij een poppodium/jongerencentrum (P60), een muziek- en dansschool en een volksuniversiteit.

Geluidisolatie

In de muziekschool zijn onder meer diverse ruimten voor slagwerk gemaakt via akoestische doos-in-doos constructies. Ook zijn er muzieklokalen, een aula, diverse ensembleruimtes, een danslokaal en de nodige kantoren. De indeling van het gebouw en met name de verdiepingshoogtes zijn bepaald op basis van de akoestische eisen. Met behulp van de doos-in-doos constructies en plaatselijke dilataties zijn hoge geluidisolaties gerealiseerd. Daarnaast is er een transparante voorgevel, waardoor ’s avonds op het aanliggende plein de verschillende activiteiten in het gebouw duidelijk zichtbaar zijn.

Akoestiek, bouwfysica, en brandveiligheid

Peutz heeft geadviseerd over akoestische aspecten (met name geluidisolatie en ruimteakoestiek) alsmede de bouwfysische en akoestische aspecten van de dubbele ramen, en de brandveiligheid (ontvluchting) van het totale complex.

Opdrachtgever
Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij CV (SAO)
Stad
Amstelveen
Land
Nederland