Deventer ziekenhuis

foto
Philip Driessen

Het Deventer ziekenhuis is gesitueerd in een parklandschap nabij de dorpsrand van Schalkhaar en ontworpen door architectenbureau De Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs te Rotterdam. De landelijk omgeving heeft nadrukkelijk als inspiratiebron gediend voor de gebouwmassa en materialisatie van het gebouw.
Aan de entree zijde is de laagbouw gesitueerd waar de poliklinieken zijn gehuisvest en de hoofdstroom aan bezoekers plaatsvindt. De hoogbouw bevindt zich aan de zogenaamde 'rugzijde'. Hier zijn de operatiekamers en intensive care gesitueerd.
Het ziekenhuis is opgeleverd en in gebruik genomen in 2008. Het ziekenhuis omvat circa 65.000 m2 GBO inclusief het Psychiatrisch Centrum en het RISO.

Bijdrage van Peutz

Peutz is vanaf structuurfase tot en met de oplevering nauw betrokken geweest als bouwfysisch adviseur.

Vanaf het begin is duurzaamheid integraal onderdeel geweest van de bouwkundige en installatietechnische ontwerpen en keuze van materialen. Hierbij is gezocht naar een zo optimaal mogelijke indeling en gebouwopzet zodat de verschillende bouwdelen in de toekomst relatief eenvoudig op wijzigingen of uitbreidingen kunnen worden aangepast.
Het bouwkundig ontwerp is gebaseerd op de trias-energetica in die tijd een vooruitstrevend uitgangspunt. Vrijgekomen warmte wordt zo veel mogelijk hergebruikt. De warmte- en koelbehoefte wordt voorzien middels een warmte-koude-opslag systeem, waardoor sprake is van een energiezuinig gebouw.

Tijdens het ontwerpproces is ook veel aandacht besteed aan de daglichttoetreding en het uitzicht waardoor het gebouw een open en transparante sfeer kent. Door de aanwezigheid van veel daglicht kan de inzet van kunstverlichting worden beperkt hetgeen een energetisch voordeel geeft.

De zogenaamde poli-pleinen zijn op een logische en overzichtelijke wijze in de ruimte ingepast en geven bezoekers al snel een 'vertrouwde' indruk. Speciale aandachtspunt hierbij is de 'akoestische omgeving' waarbij geluiden van binnen maar ook van buiten maximaal worden beperkt. Door een slimme situering van ruimte-functies en bewuste keuze van akoestische materialen is overal sprake een aangenaam akoestisch klimaat afgestemd op de ruimte-functie en het gebruik.

Peutz heeft ook intensieve begeleiding gegeven bij de totstandkoming van het integrale plan brandveiligheid. Bij ziekenhuizen is, naast het beperken van branduitbreiding, vooral ook het tijdig kunnen opvangen, evacueren en ontruimen van een gebouwdeel een belangrijk aandachtspunt. Hiertoe heeft al in een vroeg stadium integraal afstemming plaats gevonden en zijn ontwerpkeuzes gemaakt. Zodoende is een brandveilig gebouw ontworpen afgestemd op de bezoekersaantallen en het 24-uurs gebruik.

Opdrachtgever
VOF De Jong Gortemaker Algra architecten – Deerns
Stad
Deventer
Land
Nederland