Distributiecentrum West-Brabant

foto
Logistics Capital Partners: artist impression

In Roosendaal is een nieuwe groot distributiecentrum (DC) gepland, voor Logistics Capital Partners.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft onderzoek naar het geluid in de omgeving ten gevolge van dit geplande DC verricht. Met name de vervoersbewegingen op het terrein waren gezien de nabije ligging van woningen lastig in te passen binnen de wettelijke geluidgrenswaarden. Uiteindelijk is in overleg met de gemeente een creatieve oplossing gevonden door een kleine wijziging te maken van de geluidschermen die reeds door realisatie van een nieuwe weg geplaatst dienden te worden. Thans zijn de geluidschermen effectief voor zowel het geluid van de nieuwe weg als voor het geluid van het distributiecentrum.

In het kader van de bouwvergunningaanvraag van dit distributiecentrum is tevens een brandveiligheidsonderzoek en een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd.

Opdrachtgever
Logistics Capital Partners
Stad
Roosendaal
Land
Nederland