DSV realiseert ADR-opslag in Tholen

Eind augustus is de definitieve omgevingsvergunning voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (ADR-stoffen) in het nieuwe distributiecentrum van DSV Solutions Nederland B.V. op industrieterrein Welgelegen III in Tholen onherroepelijk geworden. In het nieuwe distributiecentrum van DSV aan de Marconiweg 3 (totaal 94.000 m2) kunnen daarmee in enkele speciaal daarvoor geschikte warehouses grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen veilig worden opgeslagen.

Strenge veiligheidseisen

Bij het ontwerp is rekening gehouden met strenge veiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in stellingen. Zo zijn de warehouses voorzien van het juiste blussysteem voor de gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen en wordt voldaan aan strenge eisen met betrekking tot bijvoorbeeld branddoorslag en brandoverslag om gevaarlijke stoffen veilig en verantwoord op te kunnen slaan. Ook beschikt de expeditieruimte over een laad- en loskuil met extra product- en bluswateropvangcapaciteit, voorzien van een automatische afsluiter, zodat bij calamiteiten geen gevaarlijke stoffen en/of bluswater in de riolering terecht kan komen.

Omgevingsvergunningaanvraag

distributieWe hebben DSV ondersteund bij het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning milieu en verzorgden diverse technische onderzoeken:

• Akoestisch onderzoek (onderzoek geluid naar de omgeving ten gevolge van DSV, net name verkeer van/naar het distributiecentrum en installaties op het dak van het distributiecentrum)

• Luchtkwaliteit onderzoek (vaststellen optredende concentraties fijnstof en stikstofoxiden in de omgeving ten gevolge van verkeersbewegingen);

• Kwantitatieve risicoanalyse (QRA, vaststelling risicocontouren en risicoafstanden rondom de warehouses voor opslag van gevaarlijke stoffen);

• Onderzoek opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15, voldoen aan eisen uit de richtlijn hoe gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen, welke blusmiddelen, stoffen- en vakkenscheiding etc.).

 

Voor de gewenste opslag van gevaarlijke stoffen was ook een bestemmingsplanwijziging en vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Wij verzorgden hiervoor de ruimtelijke onderbouwing en de aanmeldingsnotitie in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Ook zijn namens DSV de contacten onderhouden met het bevoegd gezag (gemeente Tholen) en de betrokken omgevingsdienst (RUD Zeeland).

opslag2

Het nieuwe distributiecentrum, dat overigens volledig gasloos wordt verwarmd, is een aanwinst voor DSV en de gemeente Tholen.

Opdrachtgever
DSV
Stad
Tholen
Land
Nederland