Erasmus MC

foto
Peutz

Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland, welke eind 2017 is opgeleverd en in 2018 in gebruik is genomen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

Integraal ontwerp

Het ontwerp werd gekenmerkt door een integrale aanpak, waarin alle disciplines intensief betrokken waren om de juiste oplossingen uit te denken aangaande energie, water, materiaalgebruik, duurzaamheid, binnenklimaat en beleving. Bouwfysica speelt bij deze thema’s natuurlijk een belangrijke factor, die richting geeft aan een groot aantal van deze aspecten.

Al vroeg in het ontwerpproces was de omgeving mede bepalend voor de gebouwvormen: windhinder- en bezonningsonderzoeken in het laboratorium van Peutz hebben vormgegeven aan de hoogten en locatie van de entrees. Verder is met behulp van rekenstudies per atrium onderzocht met welke maatregelen de meest efficiënte en passende oplossing qua klimaat gerealiseerd zou kunnen worden. Ook is onderzocht wat de benodigde sprinklercapaciteit moet zijn om de brandlasten van inrichting en beplanting te kunnen weerstaan. Aan de hand van CFD-berekeningen is de rookverspreiding in de Passage in beeld gebracht om hiervoor de juiste voorzieningen in het ontwerp te kunnen integreren.

Healing environment

Dit omvangrijke, innovatieve en duurzame project is ingericht volgens de voorwaarden van een healing environment. Een gezonde omgeving, qua thermisch en zeker ook akoestisch comfort, draagt bij aan een snel herstel. Dit is belangrijk voor de patiënt maar ook van organisatorisch en economisch belang. Het verminderen van slaap- en privacy verstoring zijn daarin maatgevende aspecten en het realiseren van eenbedskamers in het Erasmus MC was in dit opzicht een essentiële stap. Veel aandacht is ten slotte ook uitgegaan naar het bouwfysische ontwerp van de gevel, onder andere om koudeval, tocht en condensvorming te vermijden, onder meer door het toepassen van verbeterde randverbinding van het glas.

Zie ook het artikel Een veilig, gezond en comfortabel zorggebouw (FMT Gezondheidszorg, editie 10-2017).

 

Opdrachtgever
Erasmus MC
Stad
Rotterdam
Land
Nederland