Gelissen Beton B.V.

Gelissen Beton B.V. te Beek produceert diverse soorten betonnen putten en breedplaatvloeren. Op de productielocatie te Beek beschikt men hiervoor over verschillende machines voor diverse soorten betonverwerkende werkzaamheden. Tevens vinden in de bedrijfshal laswerkzaamheden plaats, o.a. aan de in de betonvloeren opgenomen wapening. De geproduceerde producten worden door een eigen heftruck vanuit de productiehal naar de opslag op het buitenterrein verplaatst. Hierdoor vinden tevens inpandige dieselmotoremissies plaats.

Veilige arbeidsplaatsen

Voor de gezondheid van de medewerkers en het creëren van veilige arbeidsplaatsen en een veilige arbeidscultuur is het voor de aspecten luchtkwaliteit en geluid noodzakelijk dat voldoende maatregelen zijn getroffen om de medewerkers te beschermen (bijvoorbeeld bronafzuiging, ruimteventilatie, gelaatsbescherming, werkplekafbakening, gehoorbescherming etc.).

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft een onderzoek ingesteld naar de optredende kwartsstofconcentraties, lasrookconcentraties en dieselmotoremissies en de optredende geluidniveaus op de diverse arbeidsplaatsen. Op basis van het onderzoek zijn specifieke maatregelen voorgesteld om de blootstelling te verminderen. Bovendien is door het onderzoek getracht bewustwording (en eventuele verbetering) van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag onder de werknemers binnen de onderneming te vergroten.

Opdrachtgever
Gelissen Beton B.V.
Stad
Beek
Land
Nederland