Gemeentearchief

foto
Peutz

Het nieuwe gemeentearchief maakt deel uit van het project Mariënburg Nijmegen, dat bestaat uit een Poortgebouw ten behoeve van theater- en bioscoopzalen (nieuwbouw) en vrijwel volledige nieuwbouw (op het casco na) van en aanbouw aan het voormali­ge politiebureau tot het zogenaamde Dienstenge­bouw, waarin behalve het gemeentearchief (4500 m²) ook de Dienst Sociale Zaken (12500 m²) en de Openbare Bibliotheek (4800 m²) gehuis­vest zullen worden.

Het gemeentearchief is gesitueerd in de kelder van het Dienstengebouw. In deze kelder zijn ruimten opgenomen zoals het depot met bijbehorende ruimten zoals quarantaine, magazijn, kantoorzone, leeszaal.

Klimaateisen

Om aan de strenge klimaateisen in het depot te kunnen voldoen is het archief volledig mechanisch geventileerd. Teneinde te voldoen aan de gestelde bouwfysi­sche randvoor­waarden, met name ter voorkoming van condensvorming, zijn voor de gevel en naar omliggende ruimten met sterk afwijken­de klimaatcondities dampdichte en thermisch geïsoleerde constructies toegepast. Ook is naar bovenlig­gende bibliotheek plafondiso­latie toegepast.

Akoestische voorzieningen

In leeszalen en kantoren zijn ten aanzien van ruimteakoestiek en geluidisolatie diverse voorzieningen toegepast, mede ter beperking van de mogelijke verstoring vanuit omliggende ruimten.

Opdrachtgever
V.O.F. Mariënburg
Stad
Nijmegen
Land
Nederland