Gemeentehuis

In het voorjaar van 2013 is het nieuwe gemeentehuis van Brummen opgeleverd. De nieuwbouw van circa 3.000 m² "omarmt" de monumentale villa die onderdeel was van het oude gemeentehuis, die ook in de nieuwe situatie in gebruik blijft. Het gebouw heeft een groot atrium dat de nieuwbouw en villa verbindt.

Alles met het oog op duurzaamheid

Bijzonder aan het bouwplan is dat mede in het kader van duurzaamheid de nieuwbouw volledig modulair is opgebouwd naar een architectonisch ontwerp van RAU architecten.

Zo is gekozen om de hoofddraagconstructie (ook de funderingspalen), vloeren en gevelconstructie volledig in hout c.q. HSB uit te voeren. Alle toegepaste materialen hebben een lage milieubelasting en kunnen in de toekomst eenvoudig gedemonteerd en elders hergebruikt worden.

Gouden kikker

Het project won de Gouden Kikker Award 2013. De Gouden Kikker Award wordt jaarlijks uitgereikt aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De Gouden Kikker is een initiatief van ABC Nova en Kennisplatform Duurzaam Gebouwd en is in het leven geroepen om de ontwikkeling van duurzaam bouwen extra te stimuleren.

Bijdrage van Peutz

Peutz is namens BAM utiliteitsbouw als adviseur betrokken geweest op het vlak van de bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid. Speciale aandacht ging uit naar de houten vloeren en glazen binnengevels in relatie tot de brandveiligheid en (contact)geluidisolatie.

Opdrachtgever
BAM Utiliteitsbouw
Stad
Brummen
Land
Nederland