GGZ Delfland

Greiner Van Goor Huijten Architecten heeft met de nieuwe kliniek van GGZ Delfland de VKG Architectuurprijs 2013/2014 gewonnen. Deze prijs wordt ieder jaar toegekend aan bouwprojecten waar kunststof gevelelementen op esthetische wijze onderdeel uitmaken van het ontwerp. Wij verzorgden de bouwfysische advisering.

Uit het juryrapport: De nieuwbouw voor GGZ Delfland betreft een kliniek voor 140 personen. Zij zijn gehuisvest in eenheden van tien, met een gezamenlijke woonkamer, een eigen hotelkamer en sanitair. De huisvesting ligt in een openbaar park. In de gevel en detaillering is veel geleding aangebracht. In het interieur komt veel daglicht binnen zodat er een vriendelijke sfeer ontstaat.

Eén gebouw, verschillende eisen

Binnen GGZ Delfland zijn diverse afdelingen gesitueerd die ieder hun eigen eisen en wensen kennen ten aanzien van de beveiliging, geluidisolatie, de ruimte-akoestiek en brandveiligheid, maar ook de daglichttoetreding en beleving. Denk bijvoorbeeld aan de separeerunits die in het binnengebied tussen de bouwdelen in zijn gesitueerd, maar ook aan de totale gebouwindeling in relatie tot verschillende functies zoals kortdurend en langdurend verblijf.

Bijdrage van Peutz

Peutz is vanaf start voorlopig ontwerp tot en met de uitvoering betrokken geweest als adviseur op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Gedurende het ontwerptraject en de realisatiefase is in nauwe samenspraak met de architect gezocht naar een zo optimaal mogelijke gebouwindeling en afgewogen materiaalkeuzes. Zo deden wij onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van verkeerslawaai in relatie tot de gebouwopzet/plattegrondindeling. Wij dimensioneerden de voorzieningen om de geluidisolatie tussen separeerkamers op het gewenste niveau te krijgen. Wij adviseerden de ontvluchting, in het bijzonder binnen de gesloten afdelingen.

Contactpersoon: s.dirkx [at] peutz.nl (subject: %5Bwebsite%5D%20GGZ%20Delfland) (Stephan Dirkx)

Stad
Delft
Land
Nederland