Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.

Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V. produceert betonnen elementen voor zowel bovengrondse als ondergrondse infra zoals straatelementen, putten en rioleringsbuizen. Op de productielocaties te Malden, Waspik en Alphen aan de Rijn beschikt men hiervoor over verschillende machines voor diverse soorten betonwerkzaamheden.

Veilige arbeidsplaatsen

Voor de gezondheid van de medewerkers en het creëren van veilige arbeidsplaatsen en een veilige arbeidscultuur is het voor de aspecten luchtkwaliteit en geluid noodzakelijk dat voldoende maatregelen zijn getroffen om de medewerkers te beschermen (bijvoorbeeld bronafzuiging, ruimteventilatie, stofmaskers, werkplekafbakening, gehoorbescherming etc.).

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft een onderzoek ingesteld naar de optredende kwartsstofconcentraties en de optredende geluidniveaus op de diverse arbeidsplaatsen. Op basis van het onderzoek zijn specifieke maatregelen voorgesteld om de blootstelling te verminderen. Bovendien is door het onderzoek getracht bewustwording (en eventuele verbetering) van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag onder de werknemers binnen de onderneming te vergroten.

Opdrachtgever
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.
Stad
Nijmegen
Land
Nederland