Shell Raffinaderij en Chemie

foto
Peutz

De raffinaderij van Shell te Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste ter wereld. Naast de raffinaderij zijn op het industrieterrein van Shell grote chemische fabrieken in bedrijf. Ook in Moerdijk worden chemische producten geproduceerd.

Bijdrage van Peutz

Door Peutz worden voor de fabrieken van Shell te Pernis en Moerdijk regelmatig milieu, arbo en bouwgerelateerde advieswerkzaamheden uitgevoerd. Voor milieu zijn dit in hoofdlijnen akoestische onderzoeken ten behoeve van aanvragen om vergunningen of voor opleveringscontroles. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van stoffen die vrijkomen bij de productie.
Daar waar normen worden overschreden, worden maatregelen gedimensioneerd.

Voor arbeidsplaatsomstandigheden worden eveneens akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de blootstelling van schadelijk geluid van werknemers. Naast de blootstelling aan geluid adviseert Peutz ook het comfort in controlekamers, waarbij het accent ligt op een acceptabel thermisch klimaat (temperatuur, tocht, luchtvochtigheid) en verlichting.

Peutz houdt zich voor vergunningen voor het aspect bouw in dit project vooral bezig met brandveiligheid.

Opdrachtgever
Shell
Stad
Pernis en Moerdijk
Land
Nederland