Spoorzone

foto
Inbo Amsterdam

In opdracht van gemeente Gouda en NS Poort heeft Peutz meegewerkt aan de ontwikkeling van het Stedebouwkundig Masterplan voor de Stationsomgeving in Gouda. De spoorzone locatie moet plaats bieden aan een nieuw stationsgebouw, een bioscoop, hotel, 15.000 m2 kantoren, 110 woningen, 4.000 m2 overige voorzieningen en 450 parkeerplaatsen en een stallingruimte voor 5.000 fietsen.

Geluidbelasting

De locatie is aan alle zijden zwaar geluidbelast. In samenwerking met de architect (Inbo) is met studievarianten gewerkt naar een inpassing van alle functies binnen het plan. Hierbij is uiteindelijk gekozen voor een carrévormig bouwvolume voor de woningbouw met een geluidluw binnengebied waaraan de woningen grenzen. De zuidgevel aan spoorzijde is verder voorzien van een terrasgevel met schermen waardoor de woningen op zuid een ruime geluidluwe buitenruimte kregen waarbij comfort op een zwaar geluidbelaste binnenstedelijke locatie gerealiseerd is.

Windklimaat

Het gebied biedt naast de woningen belangrijke openbare functies voor Gouda waaronder het Huis van de Stad en het Station. Het openbare gebied rondom deze functies is een belangrijk loop- en fietsgebied. Het windklimaat voor dit openbare gebied rondom entrees en routes is onderzocht met een windtunnelonderzoek, hierbij zijn de posities van entrees en looproutes beschouwd en waar nodig verlegd of geoptimaliseerd.

Veiligheid

Op de aangrenzende spoorlijn vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats waardoor bij het ontwerp van de gebouwen rekening gehouden moet worden met externe veiligheid, bebouwingszones en de inrichting van de gebouwen om veiligheid van gebruikers /bewoners in geval van calamiteiten te waarborgen. De verschillende functies grenzen deels op maaiveld maar ook deels via een parkeerverdieping aan elkaar waardoor het noodzakelijk was vluchten vanuit gebouwen en parkeervoorziening integraal te bekijken.

Vervolg ontwerpfase

Na afronding van het stedebouwkundig plan is Peutz als bouwfysisch, akoestisch en brandtechnisch adviseur betrokken bij het ontwerp van het Huis van de Stad, het woningbouwvolume, de stationshal, bioscoop, hotel en kantoren.

Opdrachtgever
NS Poort ontwikkeling en Gemeente Gouda
Stad
Gouda
Land
Nederland