De Pioneering Spirit van Allseas, het grootste offshoreschip ter wereld

11-11-2014

De Pioneering Spirit is een nieuw in Zuid-Korea gebouwd offshore werkschip ten behoeve van platform(de)installatie en pijplegactiviteiten. De Pioneering Spirit wordt vanuit Korea vaargereed afgeleverd.Het schip wordt begin december 2014 in de Prinses Alexiahaven op Maasvlakte 2 te Rotterdam verwacht, alwaar diverse werkzaamheden ten behoeve van afmontage zullen worden verricht. Het betreft in hoofdzaak de plaatsing van het liftsysteem voor 'topsides' van offshore platforms. In een later stadium wordt ook het liftsysteem voor de zogenaamde jackets geïnstalleerd. In de tussentijd zal de Pioneering Spirit al worden ingezet bij diverse projecten.

Vanwege de unieke liftsystemen van de Pioneering Spirit, biedt het schip de mogelijkheid om de topside (het platform) als ook de fundatie waarop de topside staat (de zogenaamde jacket) afzonderlijk als geheel te verwijderen. Dit betekent een enorme verkorting van de tijd dat het schip per project offshore werkzaam is.

Wat doet Peutz

Wij hebben de aanvragen om vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb wet) en de Wet algemene bepalingen milieubeheer (Wabo) verzorgd voor het bouwen van de afmeerlocatie en voor het milieugedeelte voor het afbouwen van het schip. De Wabo omgevingsvergunning voor het milieuaspect is ook aangevraagd voor onderhoud en reparatie van de andere schepen van Allseas op deze locatie. Ten behoeve van de aanvraag om Nb wet hebben wij onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op dichtbijgelegen Natura-2000 gebieden, zoals stikstofdepositie en (onderwater)geluid. Voor de aanvraag om Wabo omgevingsvergunning zijn o.a. onderzoeken uitgevoerd naar geluid in de omgeving, luchtkwaliteit, opslag gevaarlijke stoffen.

Contactpersoon: h.huizer [at] peutz.nl (subject: De%20Pieter%20Schelte%20van%20Allseas%2C%20het%20grootste%20offshoreschjp%20ter%20wereld) (Hans Huizer)