Helpdesk Corona Bouw & Techniek - Voor veilig en gezond doorwerken (update 26 juni 2021)

02-07-2021

Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

-> Download Protocol Samen Veilig Doorwerken - PDF (NL) 


Protocol 'Working together safely

This protocol provides clarity to companies, residents, clients, and all workers about working safely during the corona crisis. It also provides a safe way to work at people's homes. The protocol was presented by Bouwend Nederland and Techniek Nederland to the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and supplemented and adopted in consultation with the Ministers of the Interior and Kingdom Relations and Ministry of Infrastructure and Water Management with various other construction sectors and trade unions.


-> Download Protocol Working together Safely - PDF (ENG)