Juridische ondersteuning

Peutz heeft een grote expertise en ervaring in de ondersteuning van bedrijven en instellingen in een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een (omgevings-)vergunning of een beroepsprocedure bij de Rechtbank of Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook kunnen wij u ondersteunen indien u zelf een zienswijze, bezwaar of beroep wilt indienen omdat u vreest dat uw belangen worden geschaad door een vast te stellen bestemmingsplan, een (aan u of een ander) te verlenen vergunning of een aan u op te leggen dwangsom in het kader van handhaving.

Ook internationaal voert Peutz dergelijke werkzaamheden uit. De combinatie van technische en juridische kennis vormt de basis voor het succesvol doorlopen en afronden van projecten.