Milieuzorg

Elk bedrijf – groot of klein – heeft te maken met milieuzorg, maar het organiseren en structureren van die milieuzorg is voor veel bedrijven lastig. Een milieuzorgsysteem (MZS) of milieumanagementsysteem kan uitkomst bieden. Met een MZS kunt u de milieuzorg binnen uw bedrijf beheersen en verbeteren. Ook kunt u hiermee zekerstellen dat u voldoet aan wet- en regelgeving en de voorschriften uit uw vergunning.

BBT

Het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken ter bescherming van het milieu (BBT) is in de milieuwetgeving voor alle bedrijven een belangrijke voorwaarde. Een MZS geeft overheden snel inzicht in de toepassing van BBT binnen uw bedrijf en wordt om die reden door overheden in toenemende mate van bedrijven gevraagd.

Duurzaamheid als selling point

Door veel bedrijven worden duurzaamheid en milieuzorg gezien als belangrijke voorwaarden voor niet alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook stellen bedrijven steeds vaker eisen aan de wijze van milieuzorg van hun leveranciers en contractors. Met een goed functionerend MZS kunt u dus uw beste kant laten zien aan zowel overheden als klanten en omwonenden. Het toont immers aan dat u betrokken bent met uw omgeving.

Peutz verzorgt milieuzorgsystemen voor bedrijven van variërende aard en omvang. Daarbij kunnen wij vanuit onze adviespraktijk bogen op specialistische kennis van alle aspecten die in een milieuzorgsysteem aan de orde komen. Wij kunnen voor u een – desgewenst ISO 14001 of EMAS certificeerbaar – milieuzorgsysteem op basis van uw visie en doelstellingen opstellen en de implementatie van het MZS voor u begeleiden.

Als een volledig MZS voor uw bedrijf niet noodzakelijk is, maar u uw medewerkers wel inzicht wilt geven in de voor uw bedrijf toepasselijke regelgeving, kun u een milieuhandboek laten opstellen. In een milieuhandboek is alle voor uw bedrijf toepasselijke wet- en regelgeving overzichtelijk en leesbaar opgenomen.

Hieronder vindt u een lijst met bedrijven waarvoor Peutz recentelijk een milieuzorgsysteem of milieuhandboek heeft opgesteld:

  • IHC Merwede Kinderdijk;
  • De Visser Dordrecht;
  • Vremac Cylinders te Apeldoorn