Vergunningaanvragen en meldingen

Een nieuw bedrijf of vestiging openen? Veranderingen in uw bedrijfsvoering, uitbreiding of is uw geldende vergunning verouderd? In dat geval is de kans groot dat u een omgevingsvergunning onder de Wabo en/of een Watervergunning onder de Waterwet moet aanvragen. Als uw bedrijf niet vergunningplichtig is, is vaak een melding onder het Activiteitenbesluit noodzakelijk. Ook als u niet zeker bent welke procedure voor u van toepassing is, helpen wij u graag verder.

Wat kan Peutz voor u doen?

 • Verzorgen van een volledige aanvraag omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online (OLO).
 • Integratie van aanvragen voor andere vergunningplichtige activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, afwijken bestemmingsplan).
 • Verzorgen van een volledige melding onder het Activiteitenbesluit via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
 • Ondersteuning indien u zelf de aanvraag of melding indient.
 • Persoonlijke begeleiding vanaf het opstarten van de aanvraag tot en met definitieve vergunningverlening.
 • Verzorgen van de voor uw aanvraag benodigde onderzoeksrapporten (geluid, luchtkwaliteit, geur, bodem, energie, etc.).

Hieronder vindt u een korte lijst met bedrijven en instellingen waarvoor Peutz recentelijk een vergunningaanvraag of melding heeft verzorgd:

 • Cosun Beet Company
 • Van Beest
 • Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong
 • Huisman Equipment
 • Eneco
 • Music Art Centre Gouda Studio's
 • IHC Beaver Dredgers