Correctie AERIUS Calculator

06-11-2023

RIVM heeft geconstateerd dat in de recente actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer zijn toegepast. Dit wordt maandag 6 november in AERIUS Calculator gecorrigeerd. 

De onjuiste bronkenmerken zijn gebruikt bij berekeningen die zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator tussen 5 oktober en 6 november 2023. Dit heeft gevolgen voor rekenresultaten van mobiele werktuigen en railverkeer, waardoor een te lage bijdrage van stikstof wordt berekend. Helaas moeten daardoor berekeningen voor initiatieven die sinds de actualisatie van 5 oktober 2023 zijn gemaakt met mobiele werktuigen of railverkeer opnieuw worden gemaakt. 

De verkeerde bronkenmerken werken ook door in de berekende gegevens voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Het effect op de totale concentratie en depositie van stikstof is echter zeer beperkt. Deze aanpassingen worden daarom op advies van het RIVM in de actualisatie van 2024 meegenomen. 

Een volledig overzicht van de wijzigingen is na de aanpassing in AERIUS Calculator terug te vinden in op aerius.nl. Voor meer informatie over een specifieke berekening kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag. 

Deze wijziging heeft impact voor ondernemers die nu opnieuw een berekening moeten maken. RIVM en het ministerie van LNV als opdrachtgever vinden dit dan ook erg vervelend.