Nieuwe A4 Delft - Schiedam : “niet zien, horen of ruiken”

22-12-2015

Afgelopen weekend opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opgave voor het consortium van Heijmans, VolkerWessels en Boskalis (A4All) was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

De snelweg, waarover als sinds de jaren '50 gesproken wordt, is 7 kilometer lang en moet de druk op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam verminderen. De weg verdwijnt vanaf Delft langzaam uit het zicht doordat het tracé verdiept is aangelegd. Bij Schiedam gaat de weg een landtunnel in met een lengte van twee kilometer, waarna het tracé aansluit op het Kethelplein. Op het dak van de landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen komt een groengebied met sportvelden dat de twee steden verbindt. De geluidsoverlast wordt -naast de verdiepte ligging en de landtunnel- zo veel mogelijk ingeperkt door de toepassing van stil asfalt, geluidschermen en geluidabsorberend materiaal in de tunnelmonden.

Peutz adviseerde de aannemerscombinatie A4all op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en brandveiligheid.

Meer informatie over de nieuwe A4 is onder andere te vinden op de website “Hoe maak je een snelweg die je niet ziet, hoort of ruikt?” van Heijmans.

Contactpersoon: t.kessen [at] peutz.nl (subject: %5Bwebsite%5D%20nieuwe%20A4) (Tony Kessen)

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat