Nieuwe dubbeldekker klinkt een stuk beter

01-09-2016

NedTrain Haarlem moderniseert 81 VIRM1 dubbeldekker treinstellen. Peutz adviseerde maatregelen om de akoestiek en spraakverstaanbaarheid van het omroepsysteem te optimaliseren. De eerste 4 treinbakken die als 'Pre Try Out' zijn gerealiseerd, zijn in de afgelopen maanden getest.

In de testfase toetste Peutz bovendien het geluidniveau van deur-sluitingszoemers en luchtvoorzieningsunits. Alvorens het ontwerp werd gerealiseerd zijn laboratoriummetingen aan de verschillende componenten uitgevoerd. Om vervolgens de verbetering van de akoestiek te kunnen te beoordelen, is het gemoderniseerde VIRMm1 treinstel gekoppeld aan een bestaand VIRM1 treinstel, waarna middels 26 klasse1 geluidmeters, verdeeld over beide treinen, de geluidniveaus zijn geregistreerd. Na een tweetal ritten van Haarlem naar Den Haag en terug was voldoende data verzameld voor een objectief vergelijk en oordeel van het interieurgeluid van de gemoderniseerde VIRM dubbeldekker trein.

Nog comfortabeler met de trein

De eerste testen tonen aan dat het nieuwe treinstel een stuk stiller is dan het oude. Zo wordt het in de nabije toekomst nog comfortabeler om met de trein te reizen.